Schisis

Kinderen met een schisis hebben een spleet in de lip, de kaak en/of het gehemelte. Dit kan zowel rechtszijdig, linkszijdig of aan beide kanten voorkomen. Een schisis kan problemen opleveren met eten, verstaanbaarheid, stem en gehoor. De Logopediepraktijk voor Kinderen behandelt kinderen met een schisis.

Gespecialiseerd schisisteam

Kinderen met een schisis worden behandeld door een schisisteam, een multidisciplinair team van één van de academische ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast is meestal logopedische behandeling in een praktijk nodig.

In onze praktijk worden kinderen met een schisis behandeld door een hierin gespecialiseerde logopedist. We werken samen met het schisisteam en er is direct contact met de logopedist van het team. Als een kind een operatie moet ondergaan, behandelen we zowel voor als na de operatie. Hierbij volgen we het advies van het schisisteam.

Het behandelplan stemmen we af op de problemen die een kind heeft door de schisis. Er kunnen zich verschillende problemen voordoen.

Problemen met eten

Een baby met een schisis kan problemen hebben met de voeding. Hij verslikt zich bijvoorbeeld vaak, er komt voeding door de neus terug of het drinken duurt te lang. Ook de opbouw van grovere voeding kan problemen geven.
Bij voedingsproblemen geven we ouders adviezen hoe ze de voeding het beste kunnen aanbieden en opbouwen. Ook wordt bekeken welk materiaal ze het beste kunnen gebruiken (fles, speen, lepel, beker).

Slechte verstaanbaarheid

Kinderen met een schisis kunnen problemen krijgen met hun spraakontwikkeling doordat:

  • ze moeite hebben om de luchtstroom door hun mond te sturen. Hierdoor gaat de lucht meer door de neus dan door de mond.
  • de neusweg onvoldoende afgesloten kan worden en kinderen geen luchtdruk opbouwen in de mond. Hierdoor kunnen ze sommige klanken niet maken en compenseren ze deze door druk op te bouwen op een andere plaats, bijvoorbeeld in de keel.
  • de anatomie van de mond (lip-kaak-gehemelte) afwijkt en klanken anders gevormd worden.

Naast spraakstoornissen kunnen kinderen met een schisis ook problemen hebben met de klankontwikkeling, zoals die ook voorkomen bij kinderen zonder een schisis (zie spraakproblemen).

Problemen met stem

Kinderen met een schisis krijgen soms problemen met hun stem. Deze is bijvoorbeeld onvoldoende luid of hees. Ze gebruiken in hun spraak vaak compensaties voor klanken die zij niet kunnen vormen.

Problemen met gehoor

Kinderen met een schisis kunnen gehoorproblemen hebben. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de keel-neus-oorarts van het schisisteam. De behandelend logopedist is altijd alert op mogelijke vermindering van het gehoor, maar kan hier zelf niets aan doen.

Problemen met taal

Bij sommige kinderen met een schisis ontwikkelt de taal zich langzamer dan normaal.
De logopedist van het schisisteam voert dan meestal een onderzoek van de spraak en taal uit. Indien nodig richt de behandeling zich ook op het verbeteren van de taalontwikkeling.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.