Marlies Maasse

Na mijn afstuderen heb ik ruim 12 jaar als logopedist met veel plezier gewerkt in het speciaal basisonderwijs. Daar heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van autisme, sensorische integratie en spraak/taalproblemen bij 4-6 jarigen. Daarna heb ik kort een overstap gemaakt naar een organisatie waar mensen wonen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Maar ik merkte dat mijn hart echt bij jonge kinderen ligt en daarom ben ik mij gaan specialiseren in de preverbale logopedie.

Sinds juni 2023 ben ik werkzaam in deze praktijk als preverbaal logopedist. Ik zie kinderen tussen 0 en 3 jaar met eet-en/of drinkproblemen en kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling niet tot moeilijk op gang komt. Ik krijg enorm veel energie om met het kind en de ouder(s) op te trekken, hen te helpen en te adviseren en om het kind te zien ontwikkelen. Ik werk daarbij graag samen met andere disciplines om informatie uit te wisselen rondom de zorg van het kind. Samen komen we verder dan alleen!

Ik ben lid van de werkgroep NVPL (Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie) voor de 0-2 jarigen. Ook neem ik deel aan een kwaliteitskring en blijf ik nascholingen volgen op het gebied van het jonge kind, want ik wil mijzelf graag blijven ontwikkelen.