Visie

Wat doet de Logopediepraktijk voor Kinderen?

De Logopediepraktijk voor Kinderen in Baarn richt zich op kinderen met problemen die te maken hebben met communicatie, spraak/taal en het (leren) eten en drinken.

Specialisten in huis

Op diverse vakgebieden hebben we specialisten in huis. Dat zijn logopedisten gespecialiseerd in articulatieproblemen, specifieke taalontwikkelingsstoornissen, preverbale logopedie en Sensorische Integratie. We bieden ook hulp aan kinderen met een bijzondere ontwikkeling bij wie het vermogen om te communiceren tekortschiet. We helpen bij het vergroten van de communicatieve redzaamheid.

Ouders/verzorgers centraal

Ouders en verzorgers spelen bij ons een belangrijke rol. Hun informatie en de aard van de hulpvraag zijn onontbeerlijk om een beeld van de totale ontwikkeling van het kind te krijgen.

Behandelplan

Hoe stellen we ons behandelplan vast? We observeren het kind en nemen zo nodig gevalideerde testen af. Na onderzoek stellen we een behandelplan op en starten we in overleg met ouders directe en/of indirecte therapie. Zo werken we met het kind zelf en geven advies aan ouders/verzorgers of overige betrokkenen bij het kind.

Kwaliteit

Alle logopedisten die in de praktijk werken zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De Logopediepraktijk voor Kinderen werkt volgens de richtlijnen van de NVLF.
De preverbaal logopedist staat ingeschreven in het preverbaal register van de NVLF.
Alle logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen voortdurend na- en bijscholing, gericht op het verbeteren van de kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie.

De praktijk beschikt bovendien over een netwerk van aangrenzende disciplines, waarmee we nauw samenwerken.

Heeft u nog vragen over onze praktijk of wilt u meer informatie?
Neemt u dan gerust contact met ons op.