Werkwijze

Hoe werken wij in onze praktijk?

Op deze pagina leest u meer over hoe u zich kunt aanmelden, het intakegesprek en de vergoeding van de zorgverzekering. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze gerust!

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij Logopediepraktijk voor Kinderen, dan kan dit het beste telefonisch. We zijn dagelijks tussen 8.00 en 18.00 uur bereikbaar. Bellen kan naar (035) 542 69 00. We bespreken dan samen uw wensen en de mogelijkheden voor uw kind.

Verwijzing nodig

Voor onderzoek en behandeling binnen onze praktijk heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist. We kunnen uw kind anders niet inplannen voor een afspraak. Wilt u de verwijzing bij uw eerste afspraak in onze praktijk meenemen?

Intakegesprek

Na aanmelding maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een eerste gesprek (intake). Tijdens dit gesprek bespreken we of onderzoek en/of behandeling in onze praktijk noodzakelijk zijn en in welke vorm. Soms is verder onderzoek door andere disciplines nodig, bijvoorbeeld door de keel-neus-oorarts (kno-arts) of een fysiotherapeut. We proberen uw kind zo snel mogelijk in te plannen voor behandeling, maar mogelijk komt het eerst op de wachtlijst. Hoe lang u moet wachten, hangt af van welke problemen uw kind heeft, hoe erg deze zijn en wat uw mogelijkheden zijn.

Het onderzoek en de behandeling vinden plaats in de ¬praktijk. Behandeling bij u thuis is alleen mogelijk als er een medische indicatie is, bijvoorbeeld bij preverbale logopedie.

Bij het starten van de behandeling sluiten we een behandelovereenkomst met u af. Hierin staan de gemaakte afspraken over de behandeling en de wijze van vergoeding.

Multidisciplinair

Om uw kind zo goed mogelijk te behandelen, werken we nauw samen met andere disciplines. Denk aan audiologische centra, keel-neus-oorartsen, kinderartsen, tandartsen, orthodontisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, scholen en (gespecialiseerde) peuteropvang.

Rol ouder/verzorger

We betrekken u als ouder(s) nauw bij de behandeling van uw kind. Voor een optimaal resultaat van de behandeling is het nodig dat u samen met uw kind thuis oefent. Geef gerust aan als u een oudergesprek wilt, dan plannen we dat in. Ook kunnen we – met uw toestemming – contact opnemen met andere betrokkenen rond uw kind, zoals school of peuterspeelzaal.

Vergoeding

De Logopediepraktijk voor Kinderen heeft met alle ziektekostenverzekeraars een contract afgesloten. De kosten van de consulten kunnen daardoor direct bij uw ziektekostenverzekeraar worden gedeclareerd.
De behandelingen worden volledig vergoed vanuit het basispakket. Informatie hierover staat in uw polisvoorwaarden. Blijkt u onvoldoende of niet verzekerd, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen.

Afspraak afzeggen

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en moeten bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet-nagekomen afspraken kunnen we niet declareren bij de ziektekostenverzekeraar en worden (ongeacht de reden) bij u in rekening gebracht. U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota van ons.