Informatieavonden

De Logopediepraktijk voor Kinderen kan verschillende informatieavonden aanbieden. U kunt ons benaderen met een vraag voor een ouderavond of voorlichtingsavond over een bepaald thema of onderwerp. In overleg kunnen we dan bekijken wat het beste aansluit bij uw vraag/behoefte en wat wij kunnen bieden vanuit onze expertise.

Informatieavonden en training die we op dit moment aanbieden zijn: Dunstan Babytaal, gebarentraining (voor ouders en betrokkenen rondom het kind) en een informatieavond over spraak/taalontwikkeling.

Luisteren naar uw baby

Wilt u weleens weten wat uw baby eigenlijk zegt? Met Dunstan Babytaal kunt u leren luisteren naar uw baby. U begrijpt uw baby vanaf de eerste dag. De Dunstan Babytaalmethode vertaalt het huilen van baby’s in een taal die we kunnen begrijpen. Bij de Logopediepraktijk voor Kinderen kunt u dit leren.

De vijf geluiden leren herkennen

Pasgeboren baby’s laten geluiden horen, gebaseerd op reflexen. De vijf geluiden van Dunstan Babytaal zijn: honger, moe, boertje, darmkrampen en ongemak. Ze hebben allemaal een specifieke betekenis. Zo wordt bijvoorbeeld het geluid voor honger ‘nèh’ voortgebracht door de zuigreflex. Vanaf de geboorte tot een leeftijd van 3 à 4 maanden hebben alle baby’s deze reflexen en maken dus ook alle baby’s deze geluiden, waar ook ter wereld! Daarom wordt Dunstan Babytaal toegepast in de eerste 4 maanden van het leven van het kind. Ouders kunnen de verschillen tussen de geluiden leren herkennen en daardoor precies weten wat ze moeten doen om hun baby weer gerust te stellen.

Baby en ouders voelen zich beter

Het in een vroeg stadium herkennen van de behoeften van een baby heeft voordelen voor ouders: baby’s huilen minder, de voedingen gaan beter, ouder en kind hebben meer slaap, ouders krijgen meer zelfvertrouwen en ouders hebben minder stress. Ook de rol van de vader is groter. Hij hoeft alleen bij het geluid van ‘honger’ de baby bij borstvoeding aan de moeder te geven. Een oplossing voor de andere behoeften van de baby heeft hij zelf!

Training Dunstan Babytaal

De methode is geïntroduceerd door Priscilla Dunstan in Australië na de geboorte van haar zoon in 1998. Zij wilde haar eigen bevindingen onderzoeken en kijken of de geluiden die zij geclassificeerd had, ook elders voorkwamen. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan en verschillende trainers in Nederland verspreiden de methode.

U kunt de methode leren door bij ons een oudercursus te volgen of een goede instructie te krijgen. Door goed te kijken en te luisteren naar uw kind gaat u steeds meer zien en horen. Het is te vergelijken met het herkennen van woorden in een vreemde taal. Kent u een woord in een vreemde taal, dan herkent u het ineens tussen alle andere woorden die u niet kent.

Aanstaande ouders of ouders die net een baby hebben gekregen, kunnen een cursus/instructie volgen die gegeven wordt door Ivette Knottnerus, logopediste in onze praktijk.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Soms komt het spreken van een kind traag of onvoldoende op gang. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Het is dan fijn dat het kind zich óók op een andere manier kan leren uitdrukken, zoals via gebaren. Dit kan de nodige frustratie voorkomen.

De gebaren zijn een hulpmiddel bij het leren praten, maar ook een steun bij het leren begrijpen van taal. Veel ouders zijn bang dat het gebruik van gebaren het leren spreken in de weg staat. Gelukkig is dat niet waar en werken ze juist vaak helpend bij het leren spreken.

We maken in deze gebarentraining geen gebruik van ‘gebarentaal’ waarbij ieder woord wordt uitgedrukt in een gebaar met daarbij een grammaticale opbouw (zoals bij dove mensen). Wel gebruiken we gebaren ter ondersteuning van de taal. In eerste instantie worden slechts kernwoorden uitgedrukt in een gebaar (Nederlands met Gebaren (NmG)).

Het is belangrijk dat niet alleen ouders gebaren maken, maar juist ook de hele omgeving van het kind. Daarom kunnen we één of meerdere bijeenkomsten organiseren waarbij zoveel mogelijk betrokkenen (zoals grootouders, gastouders, leiding van de kinderopvang) de gebaren, die belangrijk en passend zijn bij de belevingswereld van uw kind, aanleren en oefenen.

In overleg kunt u voor een training een afspraak maken.

Op uw verzoek kunnen we een voorlichtingsavond over de spraak- en taalontwikkeling met de daarbij mogelijk voorkomende problemen verzorgen. Deze bijeenkomst kunnen we op maat geven en aanpassen aan het gezelschap. Denk hierbij aan ouders en personeel van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.