Eet- en drinkproblemen / Preverbale logopedie

Kinderen maken in het eerste levensjaar verschillende stappen in de ontwikkeling van eten en drinken. Bij sommige kinderen gaat dat niet zo goed. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met drinken uit de borst of fles, leren eten van een lepel, accepteren van grovere voeding, kauwen, goed slikken of leren drinken uit een beker. De Logopediepraktijk voor Kinderen helpt met preverbale logopedie dit te verbeteren.

Eten en drinken gaat niet goed

Bij eet- en drinkproblemen verslikken kinderen zich vaak, spugen regelmatig, kokhalzen snel, krijgen eten door de neus terug of hebben overmatig speekselverlies. Sommige kinderen krijgen een sonde bij medische problemen (na de geboorte) of onvoldoende inname van voeding. Wanneer de voeding niet goed gaat, kan een kind afweer tegen voeding opbouwen en het mogelijk gaan weigeren. Voor ouders levert dit veel zorg op.

Oorzaken eet- en drinkproblemen

De eet- en drinkproblemen van kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • lip-kaak-gehemeltespleet (schisis)
 • onvoldoende conditie door vroeggeboorte
 • langdurige of tijdelijke sondevoeding
 • over- of ondergevoeligheid in de mond
 • onvoldoende reflexactiviteit
 • gedrag
 • voedingsproblemen door specifieke syndromen
 • diverse medische problemen
 • onderstimulatie door eenzijdige voeding
 • overprikkeling
 • afwijkende ontwikkeling van de (mond)motoriek.

Behandelen via preverbale logopedie

In onze praktijk worden kinderen met eet- en drinkproblemen behandeld door een preverbaal logopedist. Deze is gespecialiseerd in het behandelen van eet- en drinkproblemen bij kinderen met een (ontwikkelings)leeftijd van 0 tot 2 jaar. De logopedist heeft hiervoor aanvullende cursussen gevolgd, is hiervoor gecertificeerd en geregistreerd in een specifiek register bij de beroepsvereniging voor logopedisten.

De logopedist ondersteunt en begeleidt ouders bij het verbeteren van de eet- en drinkontwikkeling van hun kind. Ze adviseert ouders over de houding waarin en de wijze waarop ze het eten en drinken het beste kunnen aanbieden. Bij kinderen met sondevoeding wordt geprobeerd de voeding via de mond weer op te bouwen.
Kenmerkend voor de behandeling van eet-en drinkproblemen is dat we nauw samenwerken met de verwijzende arts en eventueel andere betrokkenen, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog.

De behandeling vindt, tot de (ontwikkelings)leeftijd van twee jaar, thuis plaats. Dit geeft rust aan zowel ouder als kind. De logopedist streeft ernaar het tijdstip van de behandeling zoveel mogelijk aan te passen aan de etenstijden van het kind.

Verwijzing en vergoeding

Voor vergoeding door de verzekering van een behandeling aan huis heeft u een specifieke verwijzing nodig van de arts waarop staat dat het gaat om ‘preverbale logopedie aan huis’. Het behandelen aan huis van eet- en drinkproblemen bij kinderen ouder dan twee jaar is alleen mogelijk wanneer de arts een verwijzing geeft met een specifieke (medische) indicatie voor een behandeling aan huis. Als kinderen wel naar de praktijk kunnen komen, is een verwijzing voor logopedie in verband met eet- en drinkproblemen voldoende. U kunt informeren bij de praktijk wat voor uw kind het beste is.

Voor meer informatie over preverbale logopedie: www.prelogopedie.nl

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.