Baarn, december 2020

Veilig naar de logopedist. Dat doe je zo.

Beste ouder(s),

Hieronder kunt u ons beleid lezen ten aanzien van COVID-19.
Wij blijven de adviezen volgen van het Ministerie van VWS, het RIVM, de GGD en van onze vakvereniging de NVLF. We hanteren de hygiënische maatregelen in verband met COVID-19 optimaal.

Zolang het mogelijk is, behandelen wij de kinderen in de praktijk. Wanneer de ontwikkeling rond de COVID-19 dit niet meer toelaat, zullen wij overstappen op telelogopedie middels het beveiligde programma WeSeeDo. Dit betekent dat wij een online verbinding met u maken en de behandeling digitaal doen. Inmiddels hebben we de ervaring dat dit voor de meeste kinderen goed werkt.

Voor de kinderen die vallen onder preverbale logopedie aan huis maken wij met ouders de afweging of we aan huis kunnen komen of dat u met uw kind naar de praktijk komt. Ook kan telelogopedie worden ingezet.
U kunt zelf ook de keuze maken of u met uw kind naar de praktijk komt of dat u vanwege de veiligheid kiest voor (voortzetting van) telelogopedie

In de praktijk is als begeleiding van uw kind maximaal 1 persoon toegestaan. Het is helaas niet meer mogelijk dat broertjes en/of zusjes mee naar binnen komen in het pand.

Het dragen van een mondkapje door de ouder/begeleider in het pand en in onze behandelkamer is verplicht.

Samen met de andere praktijken in ons pand, zijn aanpassingen gedaan in de wachtkamer en hebben we de huisregels vastgelegd. Deze hangen in de wachtkamer.

Vooraf

  • Voordat we starten met een nieuwe behandeling zijn wij verplicht een aantal vragen aan u te stellen over de gezondheid van uw kind en de gezinsleden. Dit heet de triage. Wij zullen dit aan u vragen per mail.
  • Bij een lopende behandeling kunnen wij ook tussentijds een triage uitvoeren.

Bij klachten

  • Wanneer uw kind of iemand anders binnen het gezin koorts heeft, verkouden is en/ of hoest of niest (of in de afgelopen twee weken ziek is geweest) dan kan de afspraak niet door gaan. We maken dan een nieuwe afspraak of we stappen weer over op telelogopedie met WeSeeDo. Dit kan dus op ieder moment tijdens een behandeltraject worden ingezet.
  • Wanneer de behandeling niet door kan gaan, vragen wij u dringend om ons dit bijtijds te laten weten. We kunnen dan in ons rooster kijken naar een andere mogelijkheid.
  • Mocht uw kind komen, of wij komen bij u thuis en er is toch sprake van lichte symptomen van ziek zijn bij het kind of u als ouder, dan zijn wij helaas genoodzaakt om op dat moment te beslissen dat de behandeling geen doorgang kan vinden.
  • Ook als uw logopedist klachten heeft, zal telelogopedie weer worden ingezet.

Hygiëne

  • Wij vragen u om overal 1,5 meter afstand te houden. Wij doen dit ook.
  • Wij schudden geen handen.
  • Bij binnenkomst en bij vertrek worden handen gewassen en/of gedesinfecteerd. Wij hebben hiervoor middelen staan, of bij ons.
  • Indien u wilt dat wij een mondkapje dragen, kunt u dit aan ons laten weten. Ook kunnen wij zelf beslissen een mondkapje op te doen.
  • In de logopediekamer staat een scherm op tafel waarachter wij voortaan zullen werken.
  • Naast de algemene maatregelen van hygiëne, worden ook de behandelmaterialen gedesinfecteerd.
    Ondanks deze noodzakelijk maatregelen, doen wij er alles aan om de behandeling positief te laten verlopen. Mocht u een probleem ervaren, overlegt u dit dan met uw eigen logopedist.

Groet,

Ivette Knottnerus
Gerdien Rokebrand
logopedisten

Logopediepraktijk voor Kinderen
Dalweg 31
3741 AT Baarn
e-mail: praktijk@logopedievoorkinderen.nl